Strona główna Faktoring
  • wyślij na Facebook
  • wyślij na Digg
  • wyślij na Twiter
  • wyślij na Stumble
  • wyślij na Blogger
  • wyślij na Wykop
Według Wikipedii ,,Faktoring – rodzaj transakcji handlowych, wykształconych w praktyce anglosaskich instytucji finansowych i w rozwiniętej już postaci przeniesionych na grunt europejski w latach pięćdziesiątych XX wieku. Pośrednictwo handlowe, w którym wyspecjalizowana instytucja finansowa (z reguły spółka z udziałem banku) nabywa w drodze cesji ( zrzeczenie się praw ) od przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych niewymagalne roszczenia o zapłatę kwot, należnych im z tytułu prowadzonej działalności, zwłaszcza ze sprzedaży.” Bardzo przydatna przedsiębiorcom usługa finansowa, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wystawiona faktura ma odległy termin płatności, co niestety w naszej rzeczywistości, zdarza się bardzo często. W skrócie wygląda to tak: wystawiamy fakturę np.z 3miesięcznym terminem płatności . Zgłaszamy się do firmy oferującej usługę faktoringu. Firma wypłaca należność z faktury, pomniejszoną o wartość prowizji i wszyscy są zadowoleni, a najbardziej przedsiębiorca, który nie musi już czekać 3 miesiące na własne pieniądze. Usługa faktoringowa cieszy się w Polsce coraz lepszą renomą i rośnie grupa firm zainteresowanych jej stosowaniem.

Faktoring

AFORTI Factor

  • Proste procedury dla limitów faktoringowych do 500 000 zł
  • Do 95% zaliczki i szybka zapłata za fakturę!
  • Termin płatności faktury do 90 dni
  • Akceptujemy FV już od 100 złUsługodawca - Money.pl sp. z o.o. - właściciel programu partnerskiego Money2Money